Witamy na stronie internetowej
rzymskokatolickiej parafii świętego Andrzeja Boboli
w Potoku

 

Wielki Sługo Boży, a nieustraszony Męczenniku za sprawę zjednoczenia Kościołów na naszej polskiej ziemi, Andrzeju Bobolo, którego Namiestnik Chrystusowy ozdobił aureolą Świętych, wejrzyj z tronu niebieskiej chwały na Twoją ukochaną Polskę, której niegdyś przepowiedziałeś zmartwychwstanie i zjednoczenie.

 

Niech za Twą przyczyną zapanuje w niej zgoda wszystkich stanów, poszanowanie władzy, miłość prawdziwa Chrystusa-Króla i Najświętszej Panny, naszych ziem Królowej. Niech duch nauki katolickiego Kościoła przepoi wszystkie dziedziny naszego życia polskiego, życia jednostkowego, rodzinnego i państwowego.

 

Niech odrodzona Polska, której obiecałeś być szczególniejszym Patronem, wytrwa wiernie przy Chrystusie i Jego Kościele, i niech się stanie narodom przewodniczką na drodze powrotnej do Boga.

 

Amen.

 

 

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ


za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli

 

Święty Andrzeju Bobolo, nasz wielki Patronie!

Przed laty przepowiedziałeś, że będziesz patronował naszej odrodzonej Ojczyźnie.

Tyle już mamy dowodów Twego przemożnego wstawiennictwa u źródła Bożego miłosierdzia.

Wdzięczni za Twoją pomoc prosimy, by nasza niepodległość polityczna znalazła

mocny fundament w odrodzeniu duchowym.

Oby wzrastała nasza wspólnota, zdolna przezwyciężać podziały w dążeniu do wspólnego dobra.

Niech Twój patronat otwiera nas na wszelkie dobre dary,

których Bóg nam udziela w drodze do wiecznej Ojczyzny, gdzie On jeden króluje.

Święty Andrzeju, Patronie trudnych czasów!

Ty krzepiłeś Polaków w czasach wszelkiego zagrożenia.

Oddajemy się Tobie w opiekę. Pomagaj nam wytrwać pośród wszystkich doświadczeń osobistych i społecznych.

Wyjednaj nam łaskę Bożego pokoju i jedności, byśmy z rozwagą i ewangeliczną roztropnością

umieli dostrzegać i oceniać sprawy własne i sprawy Narodu w świetle Ewangelii Chrystusa.

Uproś nam odwagę działania, byśmy nie trwali w bezradności wobec zła, które nie ustaje.

Niech nas napełnia Boża radość, gdy zwyciężamy albo ponosimy porażki.

Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u Pana.

 

Amen

 

 

 

 

Numer konta bankowego: 34 8636 1028 2002 1400 0518 0001 

Liturgia


2021-12-05, Niedziela, Rok C, II, Druga Niedziela Adwentu
Ba 5, 1-9
Ps 126 (125), 1b-2b. 2c-3. 4-5. 6 (R.: por. 3a)
Flp 1, 4-6. 8-11
Łk 3, 4c. 6
Łk 3, 1-6
2021-12-06, Poniedziałek, Rok C, II, Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Mikołaja, biskupa
Iz 35, 1-10
Ps 85 (84), 9ab i 10. 11-12. 13-14 (R.: por. Iz 35, 4d)
Aklamacja
Łk 5, 17-26
2021-12-07, Wtorek, Rok C, II, Wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła
Iz 40, 1-11
Ps 96 (95), 1-2. 3 i 10ac. 11-12. 13 (R.: por. Iz 40, 10a)
Aklamacja
Mt 18, 12-14

Wydarzenia

 

Dekret Metropolity Przemyskiego z 16 października 2020 r.

Przemyśl, 16 października 2020 r., L.dz. 1778/023/2020

 

DEKRET

 

W związku z nasilającą się pandemią w Polsce i wprowadzeniem nowych obostrzeń, dotyczących także uczestnictwa wiernych w nabożeństwach i Mszach Świętych, odprawianych w kościołach i kaplicach, zarządzam, co następuje:

 1. Mając na uwadze ograniczenia dotyczące liczby uczestników zgromadzeń religijnych dla wiernych przebywających w tzw. „strefie żółtej” (1 osoba na 4m2) i w „strefie czerwonej” (1 osoba na 7 m2), zgodnie z kan. 87 § 1, 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam ogólnej dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej, począwszy od niedzieli 18 października br., osobom przebywających w takich strefach w okresie ich obowiązywania.

  Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcam szczególnie do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe w Radiu FARA oraz za pośrednictwem lokalnych i ogólnopolskich rozgłośni radiowych i stacji telewizyjnych.

 1. W kościołach i kaplicach należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich obowiązujących zasad reżimu sanitarnego. Przypominamy również, że maseczek lub przyłbic zakrywających nos i usta, zobowiązani są używać:
  – wierni uczestniczący w liturgii, chyba że mają wymagane zwolnienie,
  – pracownicy kościelni w sytuacjach kontaktu z innymi osobami (np. podczas zbierania składki czy w czasie przygotowania paramentów w świątyni, w której przebywają inne osoby),
  – służba liturgiczna podczas liturgii i przygotowania do niej, z wyjątkiem diakona, lektora i psalmisty w momentach czytania lub śpiewu.

   

  Maseczek lub przyłbic mają ponadto używać celebrans i koncelebransi, podczas rozdawania Komunii św. i procesji przez świątynię.

Wszystkie informacje dotyczące naszej Archidiecezji będą umieszczane na bieżąco na stronie przemyska.pl.

Zachęcam do intensywnej modlitwy w intencji ustania pandemii, a także w intencjach chorych i personelu medycznego oraz służb ratowniczych.

 

 

Z serca wszystkim błogosławię

/-/ ✠ Adam Szal
Metropolita Przemyski

/-/ ks. Bartosz Rajnowski
Kanclerz Kurii

 

 

Treść niniejszego Dekretu należy odczytać we wszystkich kościołach i kaplicach Archidiecezji podczas Mszy świętych w niedzielę, 18 października br. oraz podać do wiadomości wiernym poprzez wywieszenie go w gablotach parafialnych i za pośrednictwem dostępnych środków masowego przekazu.


Życzenia Wielkanocne


Święta Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa
to Święta Zwycięstwa nad złem, grzechem i szatanem.
Chrystus Zmartwychwstały obdarza nas Nowym Życiem.
Nie mogąc złożyć Wam tych życzeń bezpośrednio
proszę, byście przyjęli je w ten sposób.

W obliczu trudnej sytuacji, jaką przeżywamy,
życzę Wam, Drodzy Parafianie, 
by Chrystus Pan dodał Wam mocy zwycięstwa nad obecną sytuacją,

wielkiej nadziei na lepsze jutro,
niech błogosławi Was i Wasze rodziny
zachowując Was od skutków obecnej pandemii.

Niech przyniesie Wam pokój,
kiedy tak niespokojne są nasze serca
i niech pomaga Wam teraz, bardziej niż kiedykolwiek,  zabliźnić wszelkie rany
oraz miłować się nawzajem w rodzinach,
w sąsiedztwach i całej naszej Parafii.

Z nadzieją na jak najszybsze spotkanie

 

 

Proboszcz

Ks. Janusz Zajdel


Błogosławieństwo rezurekcyjne

 

 

Przemyśl, 10 kwietnia 2020 r.

 

 

Drodzy Diecezjanie!

 

Przypominam, że według rozporządzeń dotyczących celebracji tegorocznego Triduum Paschalnego, po liturgii Wigilii Paschalnej i w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego nie urządzamy procesji rezurekcyjnej.

 

Zachęcam jednak kapłanów, aby na rozpoczęcie liturgii Mszy Świętej Rezurekcyjnej udzielili błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem całej parafii przed głównymi drzwiami kościoła.

 

Niech dar Bożego błogosławieństwa spłynie na nasze rodziny i umacnia wiarę w zwycięstwo Chrystusa nad grzechem, śmiercią i każdą naszą słabością.

 

Niech Zmartwychwstały Pan, w darze swojego błogosławieństwa, będzie naszą nadzieją i mocą na każdy dzień.

 

 

✠ Adam Szal
Arcybiskup Metropolita Przemyski


Triduum Paschalne - plan transmisji


komunikat księdza proboszcza 07.04.2020

 

Drodzy Parafianie!

 

Rozpoczynamy bardzo wyjątkowy czas Triduum Paschalnego. Zazwyczaj bardzo licznie gromadziliśmy się, by przeżywać te wielkie tajemnice naszej wiary. W obecnym roku przeżyjmy ten czas w duchowym skupieniu za pomocą radia lub telewizji.

 1. Liturgia Triduum Paschalnego, zgodnie z zarządzeniem Ks. Arcybiskupa odbywać się będzie bez udziału wiernych! Podczas Triduum Paschalnego będziemy mogli adorować Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie (godziny podane są w ogłoszeniach parafialnych) jednak zgodnie z zarządzeniem władz państwowych i zachowaniem przepisów o obecności do 5 osób w kościele. Jeśli wchodząc do kościoła zauważymy, że już wymagana liczba osób, proszę zaczekać lub wybrać inną godzinę adoracji. Postarajmy się jednak znaleźć chwilę czasu dla Jezusa.
 2. W Wielki Piątek będziemy mogli łączyć się bezpośrednio w modlitwie z naszego kościoła dzięki bezpośredniej transmisji telewizyjnej o godz. 1800. Proszę, byście zdjęli Krzyż ze ściany waszego domu i umieścili Go w miejscu dostojnym. Podczas Adoracji Krzyża w kościele, kiedy ukażę Go do adoracji uklęknijcie w waszych domach przed waszym krzyżem i na końcu niech cała rodzina ucałuje Go w geście adoracji i głębokim dziękczynieniu za ofiarę miłości naszego Pana. Po liturgii będzie można przyjść i adorować Jezusa w Najświętszym Sakramencie w Grobie Pańskim oraz w sobotę w godz. 800 – 1600.
 3. W Wielką Sobotę nie będzie tradycyjnego święcenia pokarmów. Proszę, byście przygotowali koszyk tak jak do święcenia w kościele i w Niedzielę Wielkanocną przed śniadaniem głowa rodziny odmówi modlitwę błogosławieństwa, której tekst jest umieszczony na naszej stronie.
 4. Spróbujmy w tej trudnej sytuacji, w której się znaleźliśmy, przeżyć jak najowocniej święty czas Triduum Paschalnego.
 5. Proszę tę informację przekazać sąsiadom i najbliższym, szczególnie tym ,którzy nie mają w domach dostępu do Internetu.

 

                                                                      Proboszcz
                                                                      ks. Janusz Zajdel


komunikat księdza proboszcza 04.04.2020

KOMUNIKAT KSIĘDZA PROBOSZCZA

04.04.2020 r.

 

 

Drodzy Parafianie!

 

W związku z zawiadomieniem z naszej parafii i interwencją policji w dniu 3 kwietnia br. w naszym kościele, bardzo proszę o ścisłe przestrzeganie podanych zasad!!!

 

 1. Bardzo proszę, aby we Mszy św. uczestniczyło do 5 osób  tylko i wyłącznie z najbliższej rodziny, która ma zamówioną intencję Mszy Świętej w danym dniu. Proszę, aby tyle samo osób przebywało w kościele podczas adoracji Najświętszego Sakramentu. Jeśli wchodząc do kościoła zauważymy, że jest już wymagana liczba osób, proszę zaczekać lub wybrać inną godzinę adoracji. Bardzo o to proszę, byśmy nie narazili parafii na koszty związane z nałożeniem kar.
 2. Spowiedź święta nie będzie się odbywać w tradycyjnej formie. Nie będzie też spowiedzi przedświątecznej z udziałem księży z dekanatu. Nie będzie także spowiedzi przy konfesjonale. W zupełnie wyjątkowych sytuacjach spowiedź będzie możliwa tylko po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu się z kapłanem. Zachęcamy wiernych do wzbudzenia sobie aktu żalu doskonałego, który jak naucza Kościół również skutkuje odpuszczeniem grzechów i możliwością przyjęcia komunii św. (zob. „Zarządzenie Metropolity Przemyskiego z dnia 25.03.2020”). Telefon do ks. proboszcza: 609 007 901
 3. Do chorych z posługą sakramentalną będę się udawał tylko i wyłącznie w sytuacji zagrożenia życia. Nie będzie odwiedzin chorych przed świętami.
 4. Liturgia Triduum Paschalnego, zgodnie z zarządzeniem Ks. Arcybiskupa odbywać się będzie bez udziału wiernych! Będziemy mogli adorować Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie (godziny podane są w ogłoszeniach parafialnych)
 5. Jednocześnie przypominam, że kościół będzie cały dzień otwarty od poniedziałku do środy od godz. 800 do wieczornej Mszy św. W czasie Triduum w godzinach adoracji podanych w ogłoszeniach. Zapraszam indywidualnie do modlitwy w kościele z zachowaniem obowiązujących zasad.
 6. Zarządzenie Metropolity Przemyskiego w pełnej wersji jest dostępne na naszej stronie parafialnej.
 7. Proszę tę informację przekazać sąsiadom i najbliższym, szczególnie tym, którzy nie mają w domach dostępu do Internetu.

 

   

 

Proboszcz

 ks. Janusz Zajdel


komunikat księdza proboszcza 19.03.2020

KOMUNIKAT KSIĘDZA PROBOSZCZA

19.03.2020 r.

 

 1. Proszę, aby Rejonowi w tym miesiącu nie zbierali ofiar. Będziemy mogli zaległe ofiary złożyć w przyszłym miesiącu. Zaczekamy, aż się unormuje sytuacja z epidemią. Jeżeli możemy, to proszę wpłacać ofiary na konto parafialne.
 2. Msze Święte w niedzielę w kościele w Potoku celebrowane będą o godz. 800 i 1030.  Po południu Msza św. będzie o godz. 1500 w miejsce Gorzkich Żali, które odśpiewamy bezpośrednio po sumie.  Proszę, aby osoby, które pozostają w domach łączyły się z nami duchowo uczestnicząc we Mszy św. przez telewizję. Proszę także, byśmy modlili się w gronie rodziny modlitwą Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali.
 3. Zgodnie z prośbą naszych Ks. Biskupów szczególnie proszę, byśmy codziennie o godz. 2030 wszyscy, wspólnie w domach z całą rodziną odmówili jedną część różańca w duchowej łączności z kapłanami i wiernymi w całej naszej Ojczyźnie. Intencja tej modlitwy: „W intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia oraz o szybkie zakończenie pandemii koronawirusa”.
 4. Proszę tę informację przekazać sąsiadom i najbliższym, szczególnie tym, którzy nie maja w domach dostępu do Internetu i naszej strony parafialnej.

 

 

     Pozdrawiam wszystkich z modlitwą 

     Proboszcz
     ks. Janusz Zajdel


komunikat księdza proboszcza 14.03.2020

KOMUNIKAT KSIĘDZA PROBOSZCZA

 

 

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br., które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób oraz do decyzji Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski i komunikatu Kurii Metropolitalnej w Przemyślu z dnia 14 marca, w poczuciu odpowiedzialności i rozwagi  proszę wszystkich parafian o podporządkowanie się tym rozporządzeniom.

 

 1. Proszę o pozostawanie w domu i uczestniczenie we Mszy Świętej za pośrednictwem telewizji, radia lub Internetu. Proszę o przyjęcie Komunii św. duchowej.
 2. Msze Święte w kościele w Potoku zostaną jutro (tj. 15.03.) odprawione o stałych godzinach. Trudno jest jednak ustalić i wyznaczyć liczbę 50 osób, które mogą być obecne na Mszy Świętej. Udzielona dyspensa obejmuje w tych okolicznościach wszystkich wiernych. Apeluję do wszystkich o zachowanie najwyższej ostrożności i roztropności.
 3. Zgodnie z prośbą naszych Ks. Biskupów proszę, byśmy codziennie o godz. 2030 wszyscy wspólnie w domach odmówili jedną część różańca w duchowej łączności z kapłanami i wiernymi w całej naszej Ojczyźnie. Intencja tej modlitwy: „W intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych,
  a także o pokój serc i łaskę nawrócenia”.
 4. Proszę tę informację przekazać sąsiadom i najbliższym, szczególnie tym, którzy nie maja w domach dostępu do Internetu.
 5. Pozostałe informacje na najbliższy tydzień są podane w ogłoszeniach parafialnych.    


Proboszcz Parafii Potok ks. Janusz ZajdelLinkiZasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Andrzeja Boboli w Potoku, siedziba: Krosno, Potok 413.